parallax background

We zijn ervantussen!

Het was het laatste jaar al erg stil vanuit de Makelaars van de Tussentijd. Nu hebben we besloten om er een punt achter te zetten. Makelaars van de Tussentijd ontstond in 2012. Door de crisis lagen toen allemaal bouwterreinen braak. Gelijktijdig was in steden als Utrecht een heel legertje aan talentvolle creatievelingen op zoek naar ruimte om te laten zien wat zij konden betekenen voor de buurt, de stad, de samenleving. Dat aanbod en die vraag wilden wij bij elkaar brengen. We hebben als Makelaars de tussentijd gekoesterd: als je de bril van tijdelijkheid opzet, worden hoofdpijndossiers kansen, is er ruimte voor experiment en creativiteit, kun je laagdrempelig zijn en omwonenden en andere betrokkenen binden… Waarom wordt er eigenlijk niet altijd zo ontwikkeld? Op diverse locaties hebben we tijdelijke ontwikkelingen aangejaagd: Kop van Lombok Utrecht, A2- zone Maastricht, Stationsgebied Utrecht. Nu, 7 jaar later, ziet de wereld er anders uit. Vastgoedprijzen stijgen de pan uit, lege plekken in de stad zijn hete broodjes geworden. De arbeidsmarkt is aangetrokken, iedereen druk-druk-druk, minder ruimte voor baanbrekende creatieve ideeën – en dat geldt ook voor ons. We zetten niet meer actief in op het thema 'tijdelijkheid', maar blijven individueel en binnen andere verbanden actief op het gebied van stedelijke ontwikkeling. De ervaringen en vooral de frisse, open blik van tijdelijkheid nemen we daarbij mee. Kansen voor goede tijdelijke invullingen willen we graag blijven verzilveren. Dus kun je ons nog altijd individueel hiervoor benaderen. En wellicht starten we bij een volgende crisis opnieuw. Want alles is maar tijdelijk, ook de huidige hausse.

- februari 2019 -

EEN PAAR PROJECTEN VAN MAKELAARS VAN DE TUSSENTIJD (2012 - 2018)

O.A. 2017-2018: COMPLIMENTENPOORT / #JUNGLE030 / GROENE BOUWHEKKEN, STATIONSGEBIED UTRECHT | 2015 - 2018: TRANSITIEMANAGEMENT, GROENE LOPER MAASTRICHT | 2014 - 2015: WESTKUST, KOP VAN LOMBOK UTRECHT | 2014: LOCATIESTUDIE KYTOPIA, UTRECHT | 2012 - 2013: BROUWERSPOORT, VEENENDAAL

parallax background